Intrarosa -
Uusi hoito vulvovaginaaliseen atrofiaan

Intrarosasta

Intrarosa on tarkoitettu vaihdevuodet ohittaneiden naisten ulkosynnyttimien ja emättimen atrofian hoitoon, kun oireet ovat keski-vaikeat tai vaikeat.

Intrarosassa oleva aktiivinen aine, dehydroepiandrosteroni (DHEA), on biokemiallisesti ja biologisesti identtinen ihmisen endogeenisen DHEA:n kanssa ja itsessään inaktiivinen prekursoristeroidi, joka kehossa muuntuu estrogeeneiksi ja androgeeneiksi. Intrarosa eroaa siis muista estrogeenivalmisteista siinä, että se tuottaa myös androgeenien metaboliitteja.

DHEA:sta

DHEA on inaktiivinen prekursori, jota tuotetaan lisämunuaisissa. DHEA muuntuu androgeeneiksi ja estrogeeneiksi perifeerisessä kudoksessa, kuten emättimessä. Menopaussin jälkeen DHEA on pääasiallinen estrogeenien ja androgeenien lähde.

Seerumissa DHEA -tasot ovat korkeimmillaan 25-30-vuotiaana ja laskevat sen jälkeen. Menopaussissa tasot ovat laskeneet keskimäärin n. 60%.

Vaikka periaatteessa kaikkien naisten seerumin biologisesti aktiiviset estrogeenitasot laskevat menopaussissa, noin 50% naisista ei koe merkittäviä vulvovaginaalisen atrofian oireita1. Yksi mahdollinen selitys tälle voi olla se, että oireettomilla naisilla tapahtuu enemmän paikallista estrogeeni- ja androgeenisynteesiä DHEA:sta2 . Estrogeenin tunnettujen emättimen epiteelivaikutusten lisäksi paikallinen DHEA:n annostelu aiheutta myös korkeampia androgeenitasoja, jotka voivat vaikuttaa edullisesti sekä epiteeliin että myös syvemmälle emättimen seinämiin.

DHEA:n androgeenivaikutus vaginaan:

1. Portman et al, Menopause, Vol. 21, No. 10, 2014
2. Ke Y et al., Menopause, 25: 293-300, 2017
3. Huggins et al, J. Exp. Med. 100, 225-243, 1954
4. Ladinsky et al, J. Endocrinol 41, 161-169, 1968
5. Mehrotra and Karkun, Indian J. Exp. Biol. 11, 1-6, 1973
6. Kennedy and Armstrong, Steroids 27, 423-440, 1976
7. Mori et al, Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 199, 466-469, 1992
8. Sourla et al, J. Ster. Bioch. Mol. Biol. 66, 137-149, 1998
9. Berger et al, J. Ster. Bioch. Mol. Biol. 96, 201-215, 2005
10. Berger et al, J. Ster. Bioch. Mol. Biol. 109, 67-80, 2008
11. Pelletier et al, J. Sex Med. 9, 2525-2533, 2012
12. Pelletier et al, J. Sex Med. 10, 1908-1914, 2013

Toimintamekanismi

Intrarosa on pieni emätinpuikko. DHEA siirtyy emättimen soluihin ja muuttuu solunsisäisesti sekä estrogeeneiksi että androgeeneiksi.

DHEA itsessään on inaktiivinen, mutta se muuntuu solun sisäisesti androgeeneiksi ja estrogeeneiksi

Inaktiiviset metaboliitit (estronisulfaatti, androsteroniglukuronidi yms.) vapautuvat verenkiertoon

Koska estrogeenit ja androgeenit muodostuvat solunsisäisesti, siellä missä ne vaikuttavat, estrogeeneista esimerkiksi estradiolin seerumitasot eivät nouse yli normaalien postmenopausaalisten raja-arvojen.

Intrarosalla hoidetuilta 668:lta naiselta (joista 389 oli käyttänyt hoitoa vuoden ajan) otetuissa endometriumbiopsioissa oli kaikissa atrofia, mikä tarkoittaa, ettei Intrarosa-hoito stimuloi endometriumia. Tämä osoittaa estradiolin matalien seerumipitoisuuksien ja hyvän turvallisuusprofiilin keskinäisen yhteyden.

Teho

13. Archer DF, Labrie F, Bouchard C, et al. Treatment of pain at sexual activity (dyspareunia) with intravaginal dehydroepiandrosterone (prasterone). Menopause, 22(9):950-963. 2015
14. Labrie F, Archer DF, Koltun W, et al. Efficacy of intravaginal dehydroepiandrosterone (DHEA) on moderate to severe dyspareunia and vaginal dryness, symptoms of vulvovaginal atrophy, and of the genitourinary syndrome of menopause. Menopause, 23(3):243-256. 2016
15. Intrarosa SPC December 2019

Teho

Pintasolujen määrän lisääntyminen

INTRAROSA lisäsi pintasolujen määrää 4,71 prosenttiyksikköä verrattuna plaseboon Tutkimus 1:ssä (p<0.0001) ja 8.46 prosenttiyksikköä verrattuna plaseboon Tutkimus 2:ssa (p<0.0001)13-15‡

Emättimen pH:n aleneminen

INTRAROSA alensi emättimen pH:ta 0.83 yksikköä enemmän kuin plasebo Tutkimuksessa 1 (p<0.0001) ja 0.67 yksikköä enemmän kuin plasebo Tutkimuksessa 2 (p<0.0001)13-15‡

Emättimen pH:n aleneminen

INTRAROSA alensi emättimen pH:ta 0.83 yksikköä enemmän kuin plasebo Tutkimuksessa 1 (p<0.0001) ja 0.67 yksikköä enemmän kuin plasebo Tutkimuksessa 2 (p<0.0001)13-15‡

Keskiarvon muutos peruslinjasta INTRAROSA-ryhmässä.
Ero verrattuna plaseboon = INTRAROSA (keskiarvo viikko 12 – keskiarvo lähtötasolla) – PLASEBO (keski – arvo viikko 12 – keskiarvo lähtötasolla).

Seksuaaliset toiminnot

Seksuaalitoiminnan muutos on sekundäärinen tehon mitta olematta lääkeviranomaisten määrittämä tai hyväksymä hoidon indikaatio. Taulukko osoittaa erot FSFI:ssä ( Female Sexual Function Index) Intrarosalla tai placebolla hoidettujen potilaiden välillä (ERC-238) sekä kyseisestä lähtötilanteesta tapahtuneen muutoksen avoimessa
pitkäaikaistutkimuksessa (ERC-230).

 

a p-arvo osoittaa vertailun plaseboon 12 viikon jälkeen. Tutkimus ERC-238 (kaksoissokkoutettu, satunnaistettu, plasebokontrolloitu, 12 viikon hoito)
Labrie, Derogatis et al. J Sex Med 2015;12:2401–2412
Labrie, Derogatis et al. J Sex Med 2015;12:2401–2412
p- arvo osoittaa vertailun lähtötilanteeseen 52 viikon hoidon jälkeen ITT-populaatiossa. Tutkimus ERC-230 (open label, 52 viikon hoito)
Bouchard, Labrie et al. Horm Mol Biol Clin Invest 2016; 25(3): 181–19
Tulokset vastaavat dyspareunian paranemistuloksia

13. Archer DF, Labrie F, Bouchard C, et al. Treatment of pain at sexual activity (dyspareunia) with intravaginal dehydroepiandrosterone (prasterone). Menopause, 22(9):950-963. 2015
14. Labrie F, Archer DF, Koltun W, et al. Efficacy of intravaginal dehydroepiandrosterone (DHEA) on moderate to severe dyspareunia and vaginal dryness, symptoms  of vulvovaginal atrophy, and of the genitourinary syndrome of menopause. Menopause, 23(3):243-256. 2016
15. Intrarosa SPC December 2019

Käyttöaihe

Intrarosa on tarkoitettu vaihdevuodet ohittaneiden naisten ulkosynnyttimien ja emättimen atrofian hoitoon, kun oireet ovat keskivaikeat tai vaikeat.

Annostus

Kerran päivässä (nukkumaanmenon yhteydessä, joko asettimen kanssa tai ilman).

Säilytys

Säilytetään huoneenlämmössä (<30C).
Ei saa jäätyä.

Pakkausseloste

Intrarosa on valkoinen tai luonnonvalkoinen luodinmuotoinen emätinpuikko (6,5 mg DHEA kovarasvassa), jonka pituus on noin 28 mm ja halkaisija 9 mm leveimmässä kohdassa.28 kpl läpipainopakkauksessa (vapaa hinnoittelu). Reseptilääke

Haittavaikutukset

6,5 mg DHEA-emätinpuikkojen kliinisissä tutkimuksissa havaittuja haittavaikutuksia esitetään alla olevassa taulukossa.

Kysymyksiä ja vastauksia professori Genazzanin kanssa

1.  Mikä vaikutusmekanismi voi selittää potilaiden raportoiman sukupuolisen halun lisääntymisen paikallisen DHEA-hoidon yhteydessä?

2. Miksi androgeenit ovat tarpeen vulvovaginaalisen atrofian hoidossa?

3. Miten androgeenit vaikuttavat emättimen seinämän elastisuuteen ja supistuvuuteen?

4. Voiko DHEA olla tehokkaampi kuin pelkkä estrogeeni vulvassa ja emättimen eteisessä?

5. Vulvovaginaalista atrofiaa on perinteisesti pidetty estrogeenivajeen aiheuttamana. Onko tämä nyt muuttumassa?

6. Mikä selittää sen, että naiset kertovat usein tuntevansa itsensä vahvemmiksi ja energisemmiksi DHEA-hoidon yhteydessä?

7. Mikä on mielipiteenne paikallisesta DHEA-hoidosta naisilla, joilla rintasyöpähoidot meneillään?

8. Miksi DHEA:n kontraindikaatiot eroavat niin suuresti Euroopan ja USA:n välillä?

Professori Andrea Genazzani
Pisan yliopistollinen sairaala
Professori Genazzani on International Society of Gynecological Endocrinology och European Society of Gynecology -yhdistyksen puheenjohtaja.

Oletko terveydenhuollon ja sairaanhoidon ammattilainen?

Vahvista alla, jolloin ohjaudut lääkettä määräville tarkoitettuun tieto-osioon?